Algemene voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN SPELERS/SPEELSTERS EN DE RICHARD KNOPPER FOOTBALL ACADEMY.  SPELERS/SPEELSTERS NEMEN DEEL AAN ONZE ACTIVITEITEN EN TRAININGEN, VERDER TE NOEMEN DE DEELNEMERS EN DE RICHARD KNOPPER FOOTBALL ACADEMY.

 •  Bij het invullen en versturen van het inschrijf/contactformulier geeft u aan zich voor de betreffende trainingen, cursus, of kamp op te willen geven. Daarmee bent u ook de deelname kosten voor deze trainingen, cursus of kamp verschuldigd aan de Richard Knopper Football Academy.
 • Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bankoverschrijving/betaalverzoek/tikkie dan wel per automatische incasso.
 • Aanmelding voor de trainingen bij de Richard Knopper Football Academy door de deelnemer vindt plaats middels het aanmeldings/contactformulier van de Richard Knopper Football Academy via de website. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en verstuurd te worden door de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer indien deze minderjarig is, of daarvoor toestemming heeft gekregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Indien de speler/speelster als gevolg van een langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen en/of andere activiteiten, dient men dit telefonisch, per app/sms of per e-mail kenbaar te maken aan de Richard Knopper Football Academy. De Richard Knopper Football Academy zal dan de mogelijkheden bekijken om eventueel een deel van de reeds betaalde contributie of het cursusgeld te restitueren.

In alle andere gevallen, zoals bijvoorbeeld stage’s bij andere clubs (BVO) en/of instellingen, verjaardagspartijtjes, vakanties ect. met als gevolg niet te kunnen deelnemen aan de trainingen en/of activiteiten op die dag of periode zal er geen restitutie plaatsvinden.

 • Indien de deelnemer om wat voor reden dan ook verhinderd is, gelieve dit direct per e-mail, app, sms of telefonisch te melden. Dit i.v.m. de indeling van de groepen, trainingen en/of overige activiteiten.
 • De trainers van de Richard Knopper Football Academy bepalen het trainingsschema en de indeling van de groepen.
 • De Richard Knopper Football Academy behoudt zich het recht om trainingen uit te stellen of af te gelasten bij bepaalde situaties die een training niet mogelijk maken bijv. onbespeelbaar trainingsveld of andere (weers)invloeden die de training onmogelijk maken. De Deelnemers worden middels e-mail, telefonisch, WhatsApp of sms op de hoogte gebracht. Groepstrainingen kunnen als gevolg hiervan niet worden ingehaald en er vindt ook geen restitutie plaats. Personal trainingen zullen als gevolg hiervan uitgesteld/verplaatst worden naar een andere dag waar deze ingehaald zouden kunnen worden.
 • De te betalen maandelijkse contributie voor de groepstrainingen of andere bedragen voor alle overige activiteiten van de Richard Knopper Football Academy moeten voor aanvang van de trainingen/activiteit betaald zijn tenzij anders is afgesproken.
 • De Richard Knopper Football Academy is niet aansprakelijk voor vermiste sportkleding (kleding), sportschoenen (schoenen) en andere eigendommen (telefoons) ect. tijdens onze trainingen en overige activiteiten.
 • De Richard Knopper Football Academy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade/letsel/blessures opgelopen tijdens de trainingen of activiteiten van de Richard Knopper Football Academy.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste kleding maten die u doorgeeft bij het bestellen of aanschaffen van tenues en/of trainingspakken ect. van de Richard Knopper Football Academy.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid voor trainingen bij de eigen voetbalvereniging en of andere activiteiten.     
 • Onze trainingen kunnen 15 minuten uitlopen.
 • Met deelname aan de activiteiten en trainingen van de Richard Knopper Football Academy geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s/filmpjes/video’s, gemaakt tijdens onze activiteiten waar de deelnemer aan heeft deelgenomen, dit ten behoeven van al onze promotiedoeleinden en/of promotie doeleinden van of voor de deelnemer.
 • Er wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand. 
  Stel: u wilt per 1 april het abonnement beëindigen, dan moet u het abonnement uiterlijk voor 1 maart opzeggen. U betaalt dus nog voor de maand maart waarvoor er deze maand nog getraind kan worden. Per 1 april bent u dan officieel uitgeschreven.